Hoeveel vracht gaat er via het Nederlandse spoor?


In 2019 werd er 42,6 miljoen ton aan goederen per trein vervoerd, 2,4 procent meer dan in 2018. Zowel het binnenlands als het totale internationaal transport over het spoor nam met respectievelijk 1 en 2,5 procent toe. De groei in het internationale vervoer werd gerealiseerd in de afvoer en doorvoer van goederen. De aanvoer van goederen uit het buitenland nam, net als in 2018, juist af.

Herkomst en bestemming

Duitsland is de belangrijkste bestemming van treinen vanuit Nederland. Van alle goederen die in 2019 vanuit Nederland naar het buitenland werden vervoerd had bijna driekwart als bestemming Duitsland.

 

Soort goederen

De groei van het spoorvervoer kwam in 2019 geheel voor rekening van het kolenvervoer. Dit vervoer steeg met 2,3 miljoen ton naar 8,3 miljoen ton, een toename van 37 procent vergeleken met een jaar eerder. Kolen worden voornamelijk vanuit het Nederlands havengebied naar Duitsland vervoerd. Terwijl het kolenvervoer per trein steeg, nam dit vervoer in de binnenvaart juist af. In 2019 vervoerden binnenvaartschepen 2,8 miljoen ton minder kolen dan een jaar eerder. Het aandeel van het kolenververvoer in het totaal vervoerde gewicht per trein steeg van 14,5 procent in 2018 naar 19,4 procent in 2019.