Hoeveel vracht gaat er via het Nederlandse spoor?

In 2022 werd 44,5 miljoen ton goederen vervoerd over het spoor. Dat is 4,3 procent meer dan een jaar eerder, en tegelijk het hoogste vervoerde gewicht ooit gemeten door het CBS. De af- en aanvoer over het Nederlandse spoor nam met respectievelijk 5,6 en 2,8 procent toe. De doorvoer van goederen en het binnenlands vervoer zijn het afgelopen jaar tevens gestegen, met respectievelijk 3,1 procent en 0,6 procent.

Herkomst en bestemming

Duitsland is de belangrijkste bestemming van treinen vanuit Nederland. Van alle goederen die in 2022 vanuit Nederland naar het buitenland werden vervoerd had bijna driekwart Duitsland als bestemming. In 2022 nam de goederenstroom per spoor naar Duitsland vergeleken met een jaar eerder met 9,3 procent toe tot 19,4 miljoen ton. Deze stijging hangt er vooral mee samen dat kolen een belangrijke goederengroep is die van Nederland naar Duitsland wordt vervoerd.

Soort goederen

De hoeveelheid goederen die in containers over het spoor wordt vervoerd, bijna 44 procent van het totale gewicht, nam in 2022 met 4,7 procent toe tot 19,6 miljoen ton ten opzichte van het jaar ervoor.

Na goederen in containers worden kolen en metaalertsen, wat gewicht betreft, het meest vervoerd over het Nederlandse spoor. Het vervoer van kolen steeg met 2,1 miljoen ton naar 9,6 miljoen ton, een toename van 28,6 procent vergeleken met een jaar eerder. Het aandeel van het kolenvervoer in het totaal vervoerde gewicht per trein steeg van 2021 naar 2022, van 17,5 naar 21,6 procent. Het vervoer van metaalertsen daalde in 2022 met 10,6 procent ten opzichte van 2021, naar 4,8 miljoen ton.