Hoeveel vracht gaat er via het Nederlandse spoor?

In 2021 werd 42,6 miljoen ton aan goederen per trein vervoerd, 6,5 procent meer dan in 2020. De af- en aanvoer over het Nederlandse spoor nam met respectievelijk 10,1 en 9,5 procent toe. Het binnenlands vervoer en de doorvoer namen allebei af.

Herkomst en bestemming

Duitsland is de belangrijkste bestemming van treinen vanuit Nederland. Van alle goederen die in 2021 vanuit Nederland naar het buitenland werden vervoerd had ruim driekwart Duitsland als bestemming. In 2021 nam de goederenstroom per spoor naar Duitsland vergeleken met een jaar eerder met 10,1 procent toe tot 17,7 miljoen ton. Deze stijging hangt er vooral mee samen dat kolen en metaalertsen belangrijke goederengroepen zijn die van Nederland naar Duitsland worden vervoerd.

Soort goederen

De hoeveelheid goederen die in containers over het spoor wordt vervoerd, bijna 44 procent van het totale gewicht, nam in 2021 met 6,7 procent toe tot 18,7 miljoen ton ten opzichte van het jaar ervoor.

Na containers worden de bulkgoederen kolen en metaalerts, wat gewicht betreft, het meest vervoerd over het Nederlandse spoor. Het vervoer van kolen steeg met 453 duizend ton naar 7,5 miljoen ton, een toename van 6,5 procent vergeleken met een jaar eerder. Het aandeel van het kolenvervoer in het totaal vervoerde gewicht per trein bleef in 2021 met 17,5 procent gelijk in vergelijking met een jaar eerder. Het vervoer van metaalerts steeg in 2021 met 7,1 procent ten opzichte van 2020, naar 5,3 miljoen ton.