Hoeveel vracht gaat er via het Nederlandse spoor?


In 2020 werd er 40 miljoen ton aan goederen per trein vervoerd, 6,2 procent minder dan in 2019. Deze daling kwam geheel doordat de afvoer en de doorvoer over het Nederlandse spoor met respectievelijk 9,5 en 5,9 procent afnamen. De aanvoer van goederen over het spoor nam licht toe, terwijl het binnenlands vervoer bijna gelijk bleef.

Herkomst en bestemming

Duitsland is de belangrijkste bestemming van treinen vanuit Nederland. Van alle goederen die in 2020 vanuit Nederland naar het buitenland werden vervoerd had ruim driekwart Duitsland als bestemming. In 2020 nam de goederenstroom per spoor naar Duitsland vergeleken met een jaar eerder met 14,1 procent af tot 16,1 miljoen ton. Deze daling hangt er vooral mee samen dat kolen en metaalertsen belangrijke goederengroepen zijn die van Nederland naar Duitsland worden vervoerd.

 

Soort goederen

De hoeveelheid goederen die in containers over het spoor wordt vervoerd—bijna 44 procent van het totale gewicht—nam in 2020 met 3,9 procent af tot 17,5 miljoen ton ten opzichte van het jaar ervoor.

Na containers worden de bulkgoederen kolen en metaalerts, wat gewicht betreft, het meest vervoerd over het Nederlandse spoor. Het vervoer van kolen daalde met 1,3 miljoen ton naar 7,0 miljoen ton, een afname van 15,7 procent vergeleken met een jaar eerder. Het aandeel van het kolenververvoer in het totaal vervoerde gewicht per trein daalde van 19,5 procent in 2019 naar 17,5 procent in 2020. Het vervoer van metaalerts daalde in 2020 met 20,6 procent ten opzichte van 2019, naar 5,0 miljoen ton.