Hoeveel vracht gaat er via Nederlandse zeehavens?

In 2021 werd in Nederlandse zeehavens ruim 593 miljoen ton verwerkt, 6,4 procent meer dan een jaar eerder. Het grootste deel van deze goederen, 73,3 procent, werd overgeslagen in de haven van Rotterdam, gevolgd door de haven van Amsterdam met 14,8 procent. Twee derde van alle goederen komt Nederland binnen.

Herkomst en bestemming

Het grootste deel van de goederen die ons land in 2021 via zee binnenkwam, was afkomstig uit Rusland (18,8 procent). Deze stroom steeg met 22,3 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. De hoeveelheid goederen uit het Verenigd Koninkrijk nam met 7,8 procent af. Desondanks bleef het Verenigd Koninkrijk, na Rusland, het belangrijkste herkomstland. De aanvoer uit de Verenigde Staten steeg met 14,9 procent. Hiermee bleef de VS op de derde plek staan. De meeste goederen (20,0 procent) die ons land over zee verlieten gingen naar het Verenigd Koninkrijk.

Soorten goederen

Ruim 43 procent van het totale gewicht dat zeeschepen vervoeren bestaat uit natte bulk, vloeibare stoffen. Ten opzichte van een jaar eerder werd er in 2021 3,1 procent meer natte bulk overgeslagen. Bijna twee derde van de natte bulk bestaat uit aardolie(producten). Deze komen vooral uit Rusland. Het containervervoer per schip groeide met 2,9 procent. De meeste containergoederen zijn afkomstig uit China, ruim 20 procent. In vergelijking met 2020 kwamen er 13,1 procent meer goederen uit China naar Nederland. De containerstroom vanuit Rusland nam af (- 10,7 procent).