Hoeveel vracht gaat er via Nederlandse zeehavens?

In 2020 werd in Nederlandse zeehavens bijna 558 miljoen ton verwerkt, 8,2 procent minder dan een jaar eerder. Het grootste deel van deze goederen, 73 procent, werd overgeslagen in de haven van Rotterdam, gevolgd door de haven van Amsterdam met 16 procent. Twee derde van alle goederen komt Nederland binnen.

Herkomst en bestemming

Het grootste deel van de goederen die ons land in 2020 via zee binnenkwam, was afkomstig uit Rusland (16,5 procent). Deze stroom daalde met 13,1 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. De hoeveelheid goederen uit het Verenigd Koninkrijk nam met 2,6 procent toe. Hiermee bleef het Verenigd Koninkrijk, na Rusland, het belangrijkste herkomstland. De aanvoer uit de Verenigde Staten nam met 11,9 procent af. Hiermee bleef de VS wel op de derde plek staan. De meeste goederen die ons land over zee verlieten gingen naar het Verenigd Koninkrijk, 13,6 procent.

Soorten goederen

Bijna 45 procent van het totale gewicht dat zeeschepen vervoeren bestaat uit natte bulk, vloeibare stoffen. Ten opzichte van een jaar eerder werd er in 2020 9,9 procent minder natte bulk overgeslagen. Bijna twee derde van de natte bulk bestaat uit aardolie(producten). Deze komen vooral uit Rusland. Het containervervoer per schip groeide licht met 0,4 procent. De meeste containergoederen zijn afkomstig uit China, ruim 19 procent. In vergelijking met 2019 kwamen er 6,1 procent minder goederen uit China naar Nederland. De containerstroom vanuit Rusland steeg met 6,5 procent.