Hoeveel vracht gaat er via Nederlandse zeehavens?

In 2022 werd in Nederlandse zeehavens bijna 622 miljoen ton vracht verwerkt, 1,2 procent meer dan een jaar eerder. Het grootste deel van deze goederen, 76 procent, werd overgeslagen in het havengebied van Rotterdam, gevolgd door het havengebied van Amsterdam met 15 procent. Ruim twee derde van alle goederen komt Nederland binnen.

Herkomst en bestemming

Het grootste deel van de goederen die ons land in 2022 via zee binnenkwam, was afkomstig uit Rusland (11,7 procent). Deze stroom daalde met 32 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. De aanvoer uit de Verenigde Staten steeg met 28,6 procent. Hiermee kwam de VS op de tweede plek te staan. De hoeveelheid goederen uit het Verenigd Koninkrijk nam met 0,2 procent toe. Daarmee daalde het Verenigd Koninkrijk naar plek drie. De meeste goederen die ons land over zee verlieten gingen naar het Verenigd Koninkrijk, 22,2 procent.

Soorten goederen

Ruim 44 procent van het totale gewicht dat zeeschepen vervoeren bestaat uit natte bulk, vloeibare stoffen. Ten opzichte van een jaar eerder werd er in 2022 5,5 procent meer natte bulk overgeslagen. Ruim 85 procent van de natte bulk bestaat uit aardolie(producten). Deze komen nog steeds vooral uit Rusland. Het containervervoer per schip daalde met 10,3 procent. De meeste containergoederen zijn afkomstig uit China, ruim 28 procent. In vergelijking met 2021 kwamen er 14,4 procent meer containergoederen uit China naar Nederland. De containerstroom vanuit Rusland nam af (- 78,7 procent).