Hoeveel vracht gaat er via Nederlandse zeehavens?

In 2019 werd in Nederlandse zeehavens ruim 607 miljoen ton verwerkt, 0,5 procent minder dan een jaar eerder . Het grootste deel van deze goederen, 72 procent, werd overgeslagen in de haven van Rotterdam, gevolgd door de haven van Amsterdam met 17 procent. Ruim twee derde van alle goederen (68 procent) komt Nederland binnen.

Herkomst en bestemming

Het grootste deel van de goederen die ons land in 2019 via zee binnenkwam, was afkomstig uit Rusland (16,9 procent). Deze stroom daalde met 4,6 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. De hoeveelheid goederen uit het Verenigd Koninkrijk nam met 5,5 procent toe. Hiermee bleef het Verenigd Koninkrijk, na Rusland, het belangrijkste herkomstland. De aanvoer uit de Verenigde Staten nam met 11,4 procent toe. Daarmee bleef de VS op de derde plek staan. De meeste goederen die ons land over zee verlieten gingen naar het Verenigd Koninkrijk, 14,5 procent

Soorten goederen

Bijna 46 procent van het totale gewicht dat zeeschepen vervoeren bestaat uit natte bulk, vloeibare stoffen. Ten opzichte van een jaar eerder werd er in 2019 0,5 procent meer natte bulk overgeslagen. Bijna twee derde van de natte bulk bestaat uit aardolie(producten). Deze komen vooral uit Rusland. Het containervervoer per schip groeide met 3,2 procent. De meeste containergoederen zijn afkomstig uit China, ruim 20 procent. In vergelijking met 2018 kwamen er 6,7 procent meer goederen uit China naar Nederland. De containerstroom vanuit Rusland laat een daling zien.