Hoeveel vracht gaat er via de Nederlandse binnenwateren?


In 2019 vervoerde de binnenvaart 361 miljoen ton goederen. Dit is 0,4 procent meer dan een jaar eerder. Het vervoerd gewicht droge bulk, met een aandeel van 52 procent het grootst, daalde met 6,1 procent. Het vervoer van natte bulkgoederen nam toe.

In de tweede helft van 2018 had de binnenvaart last van lage waterstanden door de langdurige droogte. Hierdoor konden schepen minder goederen laden en kon niet overal worden gevaren. Dit had vooral invloed op het internationaal vervoer dat in 2018 met bijna 6 procent afnam. In 2019 nam juist het binnenlands vervoer door binnenvaartschepen af. In vergelijking met een jaar eerder daalde dit vervoer met 1,6 procent naar 120 miljoen ton.

Herkomst en bestemming

In de grensoverschrijdende binnenvaart naar Nederland kwamen in 2019 de meeste goederen uit België (48,6 procent). Duitsland is met een aandeel van 43,6 procent na België het land waar de meeste goederen vandaan komen. Bij de afvoer van goederen vanuit Nederland naar het buitenland gaan de meeste goederen juist naar Duitsland (56,8 procent).

Soort goederen

De afvoer van goederen vanuit Nederland naar Duitsland daalde in 2019 vergeleken met een jaar eerder met 4,9 procent naar 71 miljoen ton. Er werden vooral minder kolen en metaalertsen per binnenvaartschip naar Duitsland vervoerd. De afvoer daarvan daalde respectievelijk met 9,5 procent en 9,7 procent. Het transport van kolen per binnenvaartschip naar Duitsland neemt al jaren af. De afgelopen jaren heeft Duitsland meerdere kolencentrales gesloten waardoor de vraag naar kolen afnam. Werd in 2013 nog ruim 28 miljoen ton verscheept, in 2019 is dit gedaald naar iets meer dan 19 miljoen ton. Ondanks deze daling is het vervoer van kolen en metaalertsen nog steeds het belangrijkst voor de binnenvaart naar Duitsland.