Hoeveel vracht gaat er via de Nederlandse binnenwateren?

In 2021 vervoerde de binnenvaart 369 miljoen ton goederen. Dit is 5,8 procent meer dan een jaar eerder. Het meeste vervoerde gewicht, 52 procent, is droge bulk. Het vervoerd gewicht droge bulk steeg met 7,7 procent.
Het internationaal vervoerde gewicht door binnenvaartschepen nam in 2021 toe met 6,9 procent. De toename van het internationaal vervoerde gewicht werd voornamelijk veroorzaakt door toegenomen afvoer. De afvoer steeg met 11,4 procent in vergelijking met 2020. De aanvoer vanuit het buitenland en het binnenlands vervoer nam minder toe.

Herkomst en bestemming

De meeste goederen, 51,2 procent, in de grensoverschrijdende binnenvaart kwamen in 2021 uit België. Duitsland is tweede met 42,2 procent. Bij de afvoer van goederen vanuit Nederland naar het buitenland gaan de meeste goederen juist naar Duitsland (54,7 procent).

Soort goederen

De afvoer van goederen vanuit Nederland naar Duitsland steeg in 2021 vergeleken met een jaar eerder met 16,8 procent naar 70 miljoen ton. Er werden vooral meer kolen en metaalertsen per binnenvaartschip naar Duitsland vervoerd, een stijging van respectievelijk 45,6 procent en 14,3 procent. Het transport van kolen per binnenvaartschip naar Duitsland neemt al jaren af. De afgelopen jaren sloot Duitsland meerdere kolencentrales, waardoor de vraag naar kolen afnam. Werd in 2013 nog ruim 28 miljoen ton verscheept, in 2020 is dit gedaald naar 15,5 miljoen ton. Ondanks deze trend is het vervoer van kolen en metaalertsen nog steeds het belangrijkst voor de binnenvaart naar Duitsland.