Hoeveel vracht gaat er via de Nederlandse binnenwateren?

In 2022 vervoerde de binnenvaart 345 miljoen ton goederen. Dit is 3,4 procent minder dan een jaar eerder. Het meeste vervoerde gewicht, 52 procent, is droge bulk. Dit daalde met 1,7 procent. Ook het vervoer van natte bulk en container nam af, respectievelijk met 3,3 en 9,7 procent.
Het internationaal vervoerde gewicht door binnenvaartschepen daalde in 2022 met 3,5 procent. De aanvoer per binnenvaartschip daalde met 9,9 procent in vergelijking met een jaar eerder. De afvoer van goederen is het afgelopen jaar wel toegenomen, met 1,6 procent.

Herkomst en bestemming

De meeste goederen in de grensoverschrijdende binnenvaart kwamen in 2022 uit België (53,3 procent). Duitsland is tweede met 39,3 procent. Bij de afvoer van goederen vanuit Nederland naar het buitenland gaan de meeste goederen juist naar Duitsland (54,3 procent).

Soort goederen

De afvoer van goederen vanuit Nederland naar Duitsland steeg in 2022 vergeleken met een jaar eerder met 2,4 procent naar bijna 68 miljoen ton. Er werden vooral meer kolen per binnenvaartschip naar Duitsland vervoerd. De afvoer daarvan steeg met 18,6 procent naar 23,6 miljoen ton. Het transport van kolen per binnenvaartschip naar Duitsland nam jaren af. De afgelopen jaren heeft Duitsland meerdere kolencentrales gesloten, waardoor de vraag naar kolen afnam. Werd in 2013 nog bijna 28 miljoen ton verscheept, in 2020 is dit gedaald naar bijna 13 miljoen ton. Desondanks is de afvoer van kolen naar Duitsland de laatste twee jaren weer sterk toegenomen, en is het bijna terug op het oude peil.