Hoeveel vracht gaat er via de Nederlandse binnenwateren?


In 2020 vervoerde de binnenvaart 349 miljoen ton goederen. Dit is 2,3 procent minder dan een jaar eerder. Het meeste vervoerde gewicht, 51 procent, is droge bulk. Het vervoerd gewicht droge bulk daalde met 3,8 procent. Het vervoerde gewicht van containergoederen nam toe.

Het internationaal vervoerde gewicht door binnenvaartschepen nam in 2020 af met 4,1 procent. De afname van het internationaal vervoerde gewicht werd veroorzaakt door afgenomen afvoer en doorvoer. Het vervoer van deze stromen daalde met 6,5 procent in vergelijking met 2019. De aanvoer vanuit het buitenland en het binnenlands vervoer nam wel toe.

Herkomst en bestemming

De meeste goederen, 49,5 procent, in de grensoverschrijdende binnenvaart kwamen in 2020 uit België Duitsland is tweede met 44,0 procent. Bij de afvoer van goederen vanuit Nederland naar het buitenland gaan de meeste goederen juist naar Duitsland (52,2 procent).

Soort goederen

De afvoer van goederen vanuit Nederland naar Duitsland daalde in 2020 vergeleken met een jaar eerder met 14,1 procent naar 60 miljoen ton. Er werden vooral minder kolen en metaalertsen per binnenvaartschip naar Duitsland vervoerd, een afname van respectievelijk 19,5 procent en 12,7 procent. Het transport van kolen per binnenvaartschip naar Duitsland neemt al jaren af. De afgelopen jaren sloot Duitsland meerdere kolencentrales, waardoor de vraag naar kolen afnam. Werd in 2013 nog ruim 28 miljoen ton verscheept, in 2020 is dit gedaald naar bijna 16 miljoen ton. Ondanks deze daling is het vervoer van kolen en metaalertsen nog steeds het belangrijkst voor de binnenvaart naar Duitsland.