Gestandaardiseerd inkomen huishoudens naar belangrijkste inkomstenbron

Deze figuur toont de verdeling van het gestandaardiseerd jaarinkomen in 2019 in inkomensklassen die oplopen met 2 duizend euro. De kolommen geven aan hoeveel huishoudens een inkomen in de desbetreffende inkomensklasse hebben. De uitkomsten worden getoond voor verschillende huishoudens, met als onderscheidend kenmerk de belangrijkste bron van inkomsten. Het gemiddeld gestandaardiseerd jaarinkomen voor alle huishoudens bedroeg 30,8 duizend euro. Voor huishoudens met loon als voornaamste bron van inkomsten was het gemiddeld gestandaardiseerd jaarinkomen 32,7 duizend euro. Voor huishoudens met winst als voornaamste bron van inkomsten was het gemiddeld gestandaardiseerd jaarinkomen 43,4 duizend euro. Voor huishoudens met pensioen als voornaamste bron van inkomsten was het gemiddeld gestandaardiseerd jaarinkomen 27,9 duizend euro. Voor huishoudens met een uitkering als voornaamste bron van inkomsten was het gemiddeld gestandaardiseerd jaarinkomen 16,4 duizend euro. De complete verdeling van de gestandaardiseerde jaarinkomens is te raadplegen in de tabel onder de figuur (Toon tabel). De tabel toont steeds de cijfers van de gekozen categorieën die in de figuur zichtbaar zijn.
Terug naar artikel