Methodologische beschrijving dashboard gasverbruik industrie

Netwerkbedrijf GTS stuurt wekelijks een bestand op met 291 netwerkpunten waarvan zij hebben bepaald dat het om industriële bedrijven of de energiesector gaat. Het CBS classificeert de populatie van het GTS verder conform de CBS Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2010). In een eerste stap zijn de energiebedrijven verwijderd die met aardgas elektriciteit opwekken. Hoewel de energiesector wel groot in omvang is, is deze niet zomaar jaar op jaar te vergelijken. Dit omdat er op de elektriciteitsmarkt andere factoren kunnen spelen die de vraag naar gasgestookte elektriciteit kunnen beïnvloeden. De overgebleven set bevat 204 industriële bedrijven. De eerste grafiek beschrijft deze set. Uit deze set zijn op grond van de toegekende sbi-code 6 subsectoren samengesteld. De keuze van deze 6 subsectoren is gemaakt op basis van omvang in zowel het aantal bedrijven als omvang van het gasverbruik. De 6 subsectoren bestaat uit 167 bedrijven. De andere bedrijven kunnen vanwege vertrouwelijkheid niet in een aparte subsector worden ondergebracht en gepubliceerd. De bronhouder is GTS.

Omschrijving en representativiteit industrie en subsectoren
(Sub)sectorVerbruik in 2019 (in PJ)Aandeel aanwezig in datasetAantal bedrijven in datasetAandeel verbruik in dataset
totaal392,675%204100%
Voedingsmiddelenindustrie64,747%4616%
Papierindustrie16,688%174%
Aardolie-industrie50,7120%813%
Chemische industrie200,176%4251%
Bouwmaterialenindustrie18,569%415%
Basismetaalindustrie14107%134%
Totaal 6 sectoren364,679%16793%
Overig2829%377%

Het ‘Aandeel aanwezig’ is een maat voor de representativiteit van het GTS-bestand. De maat staat voor het verbruik van de sector in dit bestand ten opzichte van de uitkomst in de energiebalans. Een representativiteit van bijvoorbeeld 80 procent is prima om voorlopige conclusies op te baseren. Bij twee sectoren zit de maat boven de 100 procent. Dat komt doordat het CBS vanuit GTS een bestand krijgt met leveringen per aansluiting op het net. Achter een aansluiting kunnen meerdere bedrijven zitten. In dat geval kennen we de aansluiting toe aan de bedrijfstak van de grootste afnemer. Hierdoor kan de representativiteit boven de 100 procent uitkomen.

Terug naar artikel