Dashboard green deal

Green Deal dashboard

De Europese Green Deal bestaat uit verschillende afspraken die binnen de Europese Unie zijn gemaakt, vooral op het gebied van natuur en milieu. Het aantal afspraken in de Green Deal groeit nog steeds. Een deel gaat over het stoppen van klimaatverandering. In 2050 moet Europa het eerste klimaatneutrale werelddeel zijn. In dit dashboard is in grafieken te zien hoe Nederland er voor staat met de verschillende onderdelen van de Green Deal.

Bekijk alle indicatoren

Onderwerpen

De onderwerpen gaan over (sub)doelen uit de Green Deal.

Klimaat en weer

De ontwikkelingen van het klimaat en het weer in Nederland, bijvoorbeeld weerextremen.

Energie en broeikasgassen

De opwekking en het verbruik van fossiele en hernieuwbare energie, en de uitstoot van broeikasgassen.

Circulaire economie

Vermindering en hergebruik van grondstoffen, en de productie van afval.

Aan het dashboard worden later meer onderwerpen toegevoegd.

Deelonderwerpen

De deelonderwerpen laten verschillende stappen van milieuproblemen zien.

Belastende activiteiten

Activiteiten die aan de basis liggen van uitstoot en/of vervuiling, zoals energieverbruik.

Uitstoot en vervuiling

De uitstoot van stoffen die schadelijk zijn voor klimaat, natuur of milieu, zoals broeikasgassen en stikstof.

Toestand van klimaat, natuur en milieu

De toestand van het klimaat, natuur en het milieu, en veranderingen daarin.

Aanpak probleem

De aanpak om problemen rondom klimaat, natuur en milieu op te lossen of de impact op de maatschappij verkleinen.

Sectoren

De verschillende (deel)onderwerpen, uitgesplitst naar sector.