Armoede en sociale uitsluiting

[video: https://www.cbs.nl//nl-nl/video/fb0c13c2864c47ddb8eb4d9ce4479e35]

Heeft de economische groei ook gezorgd voor een positieve ontwikkeling voor mensen die onder de armoedegrens leven? Peter Hein van Mulligen geeft een toelichting.