Waarom worden jongeren naar bureau HALT gestuurd?

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/ee095a0f751046c28a7e43aa1885f5cd]

Bijna 16 duizend jongeren werden in 2016 naar Halt verwezen in verband met een overtreding of misdrijf. Tanja Traag vertelt de redenen voor de doorverwijzingen.

Meer over dit onderwerp is te vinden op: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/40/jongeren-vaakst-verwezen-naar-halt-om-vermogensmisdrijf