Uitstoot broeikasgassen licht gedaald

[video: https://www.cbs.nl//nl-nl/video/eced52e309934441a7fa9eb0f9befbdd]

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is in 2018 met 2% gedaald. De daling hangt samen met de afname van het steenkoolgebruik voor de productie van elektriciteit. CBS onderzoeker Marjolijn Jaarsma heeft de cijfers.