De Twintiger

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/eb1526f8c38a40da9e65355fc7ba91e0]

Hoe verschilde het leven van de twintiger in 2018 met dat in 2008? Tanja Traag, CBS-onderzoeker, -woordvoerder en socioloog, vertelt over schuivende mijlpalen.