Instructievideo locatie namen - Android

[video: https://www.cbs.nl//nl-nl/video/e5628447825643b3a0cc6dcbebc67921]

Klik in het dagoverzicht op een locatie en geef deze een naam. Deze naam is slechts bedoeld als hulpmiddel voor uzelf.