Jeugdmonitor Caribbean - CBS

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/e1613ca66a704dd4a182d1bad32a6cd3]

Is er verschil tussen de jeugd in Nederland en die op de BES-eilanden, en zo ja, welke verschillen zijn er? Tanja Traag legt uit.