Overgewicht jongeren

[video: https://www.cbs.nl//nl-nl/video/cd2389e44ba443bc94f8e4af8ef4a780]

Hoeveel kinderen en jongeren hebben overgewicht? En hoeveel obesitas? CBS-onderzoeker Tanja Traag heeft de cijfers in deze korte video