Woonlasten

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/cc6d9a61af3346908b0e93b2ea606e47]

ZIjn huurders of eigenaren van een woning het meeste kwijt aan woonlasten? CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen heeft de cijfers in deze korte video.