Autobezit per buurt bekeken

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/c563e05ed56448f8abded847d403fd9d]

In welke buurt is het autobezit per huishouden het hoogst? En waar zijn de meeste auto's per vierkante kilometer? Dick ter Steege legt uit.