De bevolkingsprognose 2060 - CBS

[video: https://www.cbs.nl//nl-nl/video/af44772896754e2088bac0b22066335d]

Hoeveel inwoners telt Nederland naar verwachting in 2060? Hoeveel ouderen zijn er dan en wat is er gebeurd met de babyboomgeneratie? Jan Latten geeft een toelichting