Invullen CBS Doodsoorzakenformulier (papier)

[video: https://www.cbs.nl//nl-nl/video/9c747a48ea9b4f41b5c5d5891c9413bc]

Dit is een korte instructie-video over het invullen van een B-verklaring .

Waarom moet een doodsoorzakenverklaringsformulier ingevuld worden?

Het CBS is verantwoordelijk voor het maken van statistieken over alle overleden personen in Nederland en hun doodsoorzaken. Sinds het begin van de statistiek in 1899 publiceert het CBS hier over. De doodsoorzakenstatistiek kent meerdere toepassingen. De data worden nationaal en internationaal gebruikt om statistische trends in doodsoorzaken te monitoren en analyseren. Universiteiten, epidemiologen en artsenverenigingen gebruiken de data om verder onderzoek te doen. Ook kunnen de data gebruikt worden voor gecombineerde analyses, bijvoorbeeld met sociaal economische status of ziekten bij leven. In het geval van COVID-19 is de statistiek daarnaast een aanvulling op de data van het RIVM, de GGD’s en huisartsenverenigingen.

Doodsoorzaakopgave is verplicht op grond van artikel 12a van de Wet op de lijkbezorging. Artsen en gemeentes spelen een cruciale rol bij het aanleveren van verklaringen over natuurlijke en niet-natuurlijke doodsoorzaken. Dit geldt ook voor doodsoorzaken bij doodgeboren kinderen.