Loonverschillen tussen mannen en vrouwen

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/9b8171adaf0542e4a85b405d3847cef6]

Het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen dat gecorrigeerd is voor kenmerken als opleidingsniveau, beroepsniveau, arbeidsduur en werkervaring, is tussen 2014 en 2016 gelijk gebleven. Het ongecorrigeerde verschil daarentegen is zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid kleiner geworden. Dat meldt het CBS op basis van het rapport ‘Monitor loonverschillen mannen en vrouwen, 2016’, waarin beloningsverschillen zijn gecorrigeerd voor een aantal kenmerken.