[video: https://www.cbs.nl//nl-nl/video/92bb85114e9e45c79b5b6846c7715ac6]

Roken hoogopgeleiden? - CBS

Is er verschil in percentage rokers naar opleidingsniveau? Tanja Traag geeft een korte toelichting.