Kleinste loonkostenstijging in 20 jaar

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/8d67c51b141842d9bc9fb403dcde2d15]

De loonkosten per gewerkt uur van werknemers zijn met 0,6 procent gestegen in 2015. Dit is de kleinste stijging sinds 1996. In enkele bedrijfstakken zijn de loonkosten zelfs gedaald. De loonkostenstijging bleef vorig jaar vooral beperkt door lagere werkgeverspremies voor pensioen.