Hoe meet je brede welvaart?

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/7b238056012e4adf9a9c20b2d1c704ae]

Brede welvaart gaat over de kwaliteit van leven hier en nu, en de mate waarin deze ten koste gaat van de brede welvaart van latere generaties of van die van mensen elders in de wereld. Een korte uitleg.
Inhoud
00:00 Wat is brede welvaart?
00:23 Drie dimensies; hier, nu en later
00:49 Thema's en wielen
01:20 Hier en nu
01:39 Later
02:12 Elders