Meer of minder arbeidsongeschiktheidsuitkeringen?

[video: https://www.cbs.nl//nl-nl/video/759558959cca48b1ac3fc4efd78b27ba]

Ooit dreigden er 1 miljoen mensen te zijn met een WAO-uitkering. Hoe is het momenteel met het aantal arbeidsongeschikten? Peter Hein van Mulligen geeft een toelichting bij de cijfers.