Naoorlogse Stadswijken

[video: https://www.cbs.nl//nl-nl/video/5d94168385ff4a9fac4cf31f3e2f2d70]

De ruim 710 duizend inwoners van stadswijken die vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd, zitten vaker in de bijstand dan de inwoners van de meeste andere wijken.