[video: https://www.cbs.nl//nl-nl/video/5cdc821839334bc69b2dc781e1f98201]

Referentie GrootboekSchema (RGS) in twee minuten

Het Referentie GrootboekSchema (RGS) is de koppeling tussen financiële administraties en rapportages. RGS is ontwikkeld door marktpartijen in samenwerking met overheidsinstanties.