Jeugdmonitor Caribbean - CBS

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/48bf06a97fc94e76b4d4e59672d5439a]

Is er verschil tussen de jeugd in Nederland en die op de BES-eilanden, en zo ja, welke verschillen zijn er? Tanja Traag legt uit.