Bevolkingsprognose

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/3aecb858411a4546a902773e0d3a836f]

De uitkomsten van de regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).