Onbenut arbeidspotentieel uitgelegd.

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/3648a8016b5741c3b3b3966231990318]

Naast het werkloosheidscijfers volgens de definitie van de International Labour Organisation (ILO), zijn er meer groepen mensen die niet werken. Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, vertelt hoe dat zit.