Stad & platteland

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/2bb83eda113f47589cae2ea885d191bb]

Worden de verschillen tussen stad en land groter? En zo ja, op welke manier? Jan Latten geeft een toelichting. Deel 2 uit een serie van 5 over tweedelingen in ons land.