Bevolkingsprognose

[video: https://www.cbs.nl//nl-nl/video/23eee06bccc24c3cbc044d1feef085e9]

De uitkomsten van de regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).