Datagedreven werken

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/14005826bcda480a81ebd9729e6efdab]

Hoe geef je als decentrale overheid data een centrale plek in de vorming van je beleid? Hoe krijg je data van goede kwaliteit bij elkaar, om te kunnen inzetten voor beleid?