De loonkloof binnen bedrijven

[video: https://www.cbs.nl//nl-nl/video/1083348b9a45478a956f8bb267865e5e]

Hoe verhoudt het bruto jaarsalaris van de top zich tot dat van de doorsnee werknemer? CBS hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen legt uit