Waarom een nieuwe rekenmethode voor de inflatie

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/0f49168a5fed4319ada2399cf48cc206]

Het kan niemand ontgaan zijn: de afgelopen jaren zijn wereldwijd de energieprijzen enorm gestegen. Dat begon al in de zomer van 2021, maar na de Russische invasie van Oekraïne schoten ze echt omhoog.
In onze cijfers zagen we dat ook terug. De inflatie liep snel op en was op een gegeven moment zelfs het hoogst in 50 jaar.
We begonnen ons af te vragen of de snelle stijging van de energieprijzen die wij in de inflatie zagen wel overeenkwam met de tarieven die Nederlandse huishoudens gemiddeld betaalden.
Daarom zijn we begin 2022 een onderzoek gestart. Dat heeft geleid tot een nieuwe methode voor het meten van energieprijzen. In deze video wordt uitgelegd waarin deze nieuwe methode verschilt van de oude en waarom de invoering van de nieuwe methode voor energieprijzen geen gevolgen heeft voor de CPI en de inflatiecijfers die het CBS tot nu toe heeft gepubliceerd.

Inhoud

00:00 Wat is er gebeurd?
00:47 Onderzoek gestart
01:17 Hoe berekent het CBS inflatie
02:21 De nieuwe methode en de gevolgen daarvan
03:43 Wat betekent de invoering van de nieuw methode voor de inflatie
04:38 Wat zijn de gevolgen voor gebruikers van de CPI?

Over het CBS
In een samenleving waarin informatie explosief toeneemt, is het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot betrouwbare en onafhankelijke data. Het CBS produceert als hét statistische bureau van Nederland informatie en data die relevant, betrouwbaar en onafhankelijk zijn. Deze data bieden inzicht in maatschappelijke vraagstukken en voeden de beleidsontwikkeling en de besluitvorming. Zo draagt het CBS bij aan welvaart, welzijn en democratie.

Wil je meer lezen over dit onderwerp? Bekijk dan de volgende sites:
https://www.cbs.nl
Relevant nieuwsbericht: https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2023/26/cbs-stapt-over-op-nieuwe-methode-voor-energieprijzen-in-de-cpi
Publicatie: https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/diversen/2023/waarneming-van-energieprijzen-in-de-cpi

Volg CBS ook op social media:
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/centraal-bureau-voor-de-statistiek/
Facebook https://www.facebook.com/statistiekcbs
Instagram https://www.instagram.com/statistiekcbs/
X (v/h Twitter) https://twitter.com/StatistiekCbs