Arbeidsaanbodpanel 2022

Op 27 maart 2024 zijn de eerste uitkomsten van het Arbeidsaanbodpanel 2022 gepubliceerd in de rapportage ‘Koersen op kwaliteit van de samenleving. Sociale en Culturele Ontwikkelingen 2024’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het Arbeidsaanbodpanel is een persoonsenquête die wordt uitgevoerd door SCP en CBS, waarbij de inbreng van het CBS onder meer bestaat uit de steekproeftrekking en de weging.