Prevalentiemonitor huiselijk geweld en seksueel geweld 2020.

Omslag Huiselijk Geweld en Seksueel Geweld 2020
Prevalentie van huiselijk geweld en seksueel geweld onder bevolking van 16 jaar en ouder in Nederland in 2020.
Dit is een bevolkingsonderzoek naar de prevalentie van slachtofferschap van huiselijk geweld en seksueel geweld, uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek in opdracht van het WODC. Bevat cijfers over de jaarprevalentie van slachtofferschap, aangevuld met cijfers over plegers, gevolgen van geweld, en contacten van slachtoffers naar aanleiding van hun ervaringen.