Internationaliseringsmonitor 2017, derde kwartaal

In deze editie van de Internationaliseringsmonitor staat de relatie tussen internationalisering en innovatie centraal. In 2015 spendeerden Nederlandse bedrijven en instellingen ruim 13,6 miljard euro aan R&D, 2,7 procent meer dan een jaar eerder. Ongeveer 11 procent van de omzet van grotere bedrijven in Nederland is afkomstig van verkopen van producten die nieuw of sterk verbeterd zijn voor het bedrijf of voor de markt. R&D levert nieuwe kennis op die kan resulteren in innovaties, ofwel de (praktische) toepassing van deze nieuw verworven inzichten. Dit kan bijvoorbeeld door de beschikbare productiefactoren arbeid en kapitaal anders of ‘slimmer’ in te zetten of producten en diensten te vernieuwen. Innovatie is daarmee een belangrijke bron van technologische voortuitgang, economische groei en welvaart.
De Internationaliseringsmonitor beschrijft trends in internationalisering en de consequenties hiervan voor de Nederlandse economie en samenleving. De publicatie verschijnt vier keer per jaar en maakt deel uit van het CBS ontwikkel- en publicatieprogramma Globalisering, dat in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken plaatsvindt.

Het doel van het onderzoeksprogramma Globalisering is om tot nieuwe inzichten te komen op het terrein van globalisering ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. De kern van de aanpak is het integreren van uiteenlopende bronnen en reeds beschikbare microdata, gecombineerd met toepassing van geavanceerde statistische methodes zoals Input-Output analyse. De resultaten hiervan, nieuw ontwikkelde statistieken en begeleidende analyses, worden gepubliceerd in de Internationaliseringsmonitor.