Registratie Discriminatieklachten bij ADV’s 2014

Jaarlijkse cijfers over de verplichte registratie van meldingen van discriminatie door Nederlandse gemeenten. Verslagjaar 2014.

Deze rapportage doet verslag van de door gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) geregistreerde meldingen van discriminatie over het jaar 2014. De registratie is verplicht voor Nederlandse gemeenten sinds 2010 en er zijn een aantal vaste rubrieken in opgenomen, zoals de aard van de discriminatie en hoe de klacht is afgehandeld. Het CBS verzorgt sinds 2011 de rapportage over deze jaarlijkse registratie.

Over 2014 hebben alle 403 gemeenten de formulieren opgestuurd. Zij hebben in totaal 11 554 meldingen geregistreerd; 10 667 meldingen door ingezetenen (inwoners) van de gemeenten en 886 meldingen van niet-ingezetenen (inwoners van een andere gemeente) over een gemeente. Dit zijn er beduidend meer dan andere jaren. De meeste meldingen van ingezetenen gingen over ras en het maatschappelijk terrein was het vaakst ‘publieke of politieke opinie’ en niet langer de arbeidsmarkt. Het ging voor het grootste deel om een vijandige benadering en de klacht werd het meest afgehandeld door het geven van advies en informatie.