Meetprogramma's voor flora en fauna; kwaliteitsrapportage NEM over 2015

Meetprogramma’s voor flora en fauna; kwaliteitsrapportage NEM over 2015

Het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) is het samenwerkingsverband van overheden voor de afstemming van ecologische meetprogramma’s op de informatiebehoefte van de overheid. Het Kwaliteitsrapport NEM doet jaarlijks verslag van de huidige kwaliteit van de meetprogramma’s. Het CBS werkt in het NEM samen met het Ministerie van Economische Zaken, het Planbureau voor de Leefomgeving, Rijkswaterstaat, IPO/provincies en de PGO’s (Particuliere Gegevensbeherende Organisaties). Het CBS bewaakt in het NEM de afstemming van de gegevensinwinning op de informatie¬behoefte en de betrouwbaarheid van de resultaten.

Meetprogramma's voor flora en fauna. Kwaliteitsrapportage NEM over 2015 (PDF: 14MB)