Kleine gebaren: het belang van dorpsgenoten op het platteland

Op 8 februari 2016 verschijnt de SCP-publicatie 'Kleine gebaren: het belang van dorpsgenoten op het platteland'. Met de enquête Sociaal Vitaal Platteland 2014 (waarvoor CBS de steekproeftrekking heeft verricht) als uitgangspunt beschrijft deze publicatie de lokale contacten met kwetsbare en minder kwetsbare oudere dorpsbewoners en de manier waarop deze ouderen de lokale gemeenschap waarderen. De publicatie is te vinden op de website van SCP.