Twintigerspublicatie

Tussen het grenzen opzoekende leven van de tiener en het veelal gesettelde leven van de dertiger, ligt de dynamische periode van de twintiger. Een periode in je leven waarin je de overstap maakt van puberteit naar volwassenheid en waarin je te maken krijgt met allerlei veranderingen en keuzes op het terrein van opleiding, werk, woonsituatie en relaties. Keuzes die bepalend (kunnen) zijn voor de rest van je leven.

De twintigerspublicatie bestaat uit vier artikelen, een interactieve infographic en een vergelijkingstool. Met de vergelijkingstool kunnen twintigers hun situatie vergelijken met die van leeftijdgenoten.

Het artikel 'Het dynamische leven van twintigers' geeft een overzicht van de verschillende mijlpalen, zoals het verlaten van het onderwijs, het hebben van een vaste baan en een vaste relatie, het kopen van een huis en het krijgen van kinderen. Dit artikel kijkt ook naar de verschillen tussen de huidige generatie twintigers en de twintigers van tien jaar geleden.

De andere drie artikelen zoomen in op een bepaald onderwerp. 'Het werkende leven van twintigers' bekijkt of twintigers die een opleiding volgen ook een baan hebben en wat voor soort baan twintigers hebben die geen opleiding meer volgen. Hebben ze een vaste aanstelling of flexibel contract? En was dit bij de twintigers van tien jaar geleden? Het artikel 'Relatievorming van twintigers' laat zien op welke leeftijd twintigers uithuisgaan en een vaste relatie krijgen, of en wanneer ze kinderen krijgen en wat hun toekomstbeelden van relaties zijn. Ook dit artikel laat zien wat de verschillen zijn met twintigers van tien jaar geleden. 'De leefomgeving van twintigers' gaat in op waar twintigers wonen en hoe ze wonen (huur of koop, flat of huis) en welke verschillen er bestaan tussen de twintigers in de stad en de twintiger in meer landelijke gebieden.

De Nationale Jeugdraad (NJR) heeft verschillende twintigers geïnterviewd. Quotes van deze twintigers zijn ook opgenomen in de artikelen.