De regionale economie 2012

Ebooks:

In 2012 kromp de Nederlandse economie met 1,2 procent. In Zeeland kromp de economie het minst en in Noord-Brabant, Overijssel, Gelderland en Friesland het meest. In de crisisperiode 2008-2012 kwam de landelijke jaarlijkse krimp uit op 0,6 procent. Tussen de provincies zijn er grote verschillen in het effect van de crisis. Drenthe komt als grootste verliezer uit de bus: de economie kromp hier het sterkst. Verder blijkt dat in de krimpregio’s Zuid-Limburg, Oost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen de economie in de crisisperiode harder is gekrompen dan het landelijk gemiddelde. Het bbp per hoofd van de bevolking kromp in deze jaren het sterkst in Zuid-Holland en Flevoland.

de-regionale-economie-2012