International election observation and assessment of elections

Ebooks:

Cover International election observation and assessment of elections

Op 8 en 9 april 2011 vond in Maastricht een unieke internationale conferentie plaats over het waarnemen en beoordelen van verkiezingen. Voor de eerste keer kwamen vertegenwoordigers van de academische wereld, de politiek en diverse internationale organisaties - waaronder de OVSE, Raad van Europa en de EU - bijeen om over de waarnemingsmissies te discussiëren. In 20 hoofdstukken wordt hiervan verslag gedaan waarmee een inkijk wordt gegeven in de besluitvorming, de rol en de interpretatie van de bevindingen van de 30 duizend internationale waarnemers.

De publicatie is een gezamenlijke uitgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Universiteit Maastricht.

International election observation and assessment of elections