Gestandaardiseerde berekeningsmethode voor dierlijke mest en mineralen 1990-2008

2010-berekeningsmethode-mest-2008

Sinds 1990 wordt de productie van dierlijke mest en mineralen jaarlijks volgens een  standaardberekeningsmethode vastgesteld. Deze methode is opgesteld door een samenwerkingsverband van verschillende instituten. In de loop van de jaren is de standaardmethode op onderdelen aangepast en zijn uitgangspunten herzien als gevolg van nieuw onderzoek of gewijzigde inzichten. Dit rapport geeft een integraal overzicht van de methode en de uitgangspunten die zijn toegepast in de berekeningen in de periode 1990-2008.