In 2000 verschenen boeken en periodieken

Boeken en periodieken die in 2000 over onderwijs zijn verschenen:

  • Jaarboek onderwijs in cijfers 2000
  • Kwartaalschrift Onderwijsstatistieken: 4e kwartaal 2000
  • Kwartaalschrift Onderwijsstatistieken: 3e kwartaal 2000
  • Kwartaalschrift Onderwijsstatistieken: 2e kwartaal 2000
  • Kwartaalschrift Onderwijsstatistieken: 1e kwartaal 2000

Van bovenstaande publicaties is momenteel uitsluitend een papieren versie beschikbaar. Er wordt naar gestreefd om ze in de toekomst ook in elektronische vorm aan te bieden.