In 1998 verschenen boeken en periodieken

Boeken en periodieken die in 1998 over onderwijs zijn verschenen:

  • Jaarboek onderwijs 1998
  • Kwartaalschrift Onderwijsstatistieken: 4e kwartaal 1998
  • Kwartaalschrift Onderwijsstatistieken: 3e kwartaal 1998
  • Kwartaalschrift Onderwijsstatistieken: 2e kwartaal 1998
  • Kwartaalschrift Onderwijsstatistieken: 1e kwartaal 1998

Van bovenstaande publicaties is momenteel uitsluitend een papieren versie beschikbaar. Er wordt naar gestreefd om ze in de toekomst ook in elektronische vorm aan te bieden.