De regionale economie 2008

6-11-2009 09:30
Ebooks:

In vrijwel alle provincies nam de economische groei in 2008 af. De eerste tekenen van de economische crisis werden in 2008 zichtbaar. De economie van de vier grootstedelijke gebieden groeide harder dan die van Nederland als geheel. Deze en andere onderwerpen vindt u in De regionale economie 2008.