Monitor WSNP, vijfde meting

Voorpagina monitor wnsp

In augustus 2005 is de eerste Wsnp-monitor verschenen. Dit jaarlijks uit te brengen instrument heeft als doel de effectiviteit van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) te monitoren.

De vijfde meting van de Wnsp-monitor vormt een actualisering van en een aanvulling op de in 2008 verschenen vierde meting. Naast een update van een vaste set gegevens over aanvraag, instroom, aanbod, doorstroom en uitkomsten is in deze meting extra aandacht besteed aan:

- de eerste effecten van de wetswijziging 1 jaar nadat deze van kracht is geworden, op de instroom, faillissementen, afwijzingen en op de inzet van de nieuwe minnelijke middelen (dwangakkoorden, moratoria en voorlopige voorzieningen);
- het zoeken naar een eerste verklaring voor de daling van de instroom in de Wsnp in 2008;
- het minnelijke traject: bij vijf grote instellingen voor schuldhulpverlening zijn de uitkomsten van aanvragen voor schuldregeling geanalyseerd en is gevraagd naar hun ervaringen met de nieuwe minnelijke middelen;
- hoger beroepszaken met betrekking tot de Wsnp (aantallen, uitspraken en motivering van de uitspraak).

Monitor Wsnp. Vijfde meting
Door: dr. ir. M. von Bergh, drs. V. Lalta, dr. mr. R. Vriesendorp
20 augustus 2009, 82 pagina's

Deze publicatie kost € 15,00.

U kunt deze publicatie bestellen bij het Iva.
Hiervoor kunt u bellen met (013) 466 84 80 of faxen naar (013) 466 84 77