Nationale rekeningen 2008

Nationale rekeningen 2008

De Nationale rekeningen vormen de officiële overzichtsstatistiek van de nationale economie. Het nationaal inkomen, de economische groei, het tekort of overschot van de overheid en de werkgelegenheid zijn voorbeelden van belangrijke gegevens uit deze publicatie. De begrippen en classificaties van de Nationale rekeningen zijn wereldwijd gestandaardiseerd en vastgelegd in internationale richtlijnen waardoor vergelijkingen tussen landen mogelijk zijn. Aan deze publicatie is een bijlage toegevoegd over de staatsinterventies bij financiële instellingen. Daarin wordt beschreven wat de gevolgen van de interventies zijn voor het overheidstekort en de overheidsschuld.