Regionale economische jaarcijfers 2007

In deze publicatie zijn de regionale rekeningen voor 2007 opgenomen. Deze gegevens zijn, net als die voor 2006 voorlopig. Regionale rekeningen geven een kwantitatieve beschrijving van het economisch proces van regio’s binnen een land, die aansluit op de Nationale rekeningen. Als onderdelen van het economisch proces worden in de Nationale rekeningen productie, inkomensverdeling, bestedingen en financiering onderscheiden.

Bij de Regionale rekeningen ligt de nadruk echter op de beschrijving van de productieprocessen in de verschillende regio’s.

Regionale economische jaarcijfers 2007