Monitor WSNP, vierde meting

Omslag monitor wsnp

In augustus 2005 is de eerste Wsnp-monitor verschenen. Dit jaarlijks uit te brengen instrument heeft als doel de effectiviteit van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) te monitoren.

De vierde meting van de Wsnp-monitor vormt een actualisering van en een aanvulling op de in 2007 verschenen derde meting. Naast een update van een vaste set gegevens over aanvraag, instroom, aanbod, doorstroom en uitkomsten is in deze meting extra aandacht besteed aan:

  • de eerste effecten van de wetswijziging die per 1 januari 2008 van kracht is geworden, met betrekking tot instroom, faillissementen, afwijzingen, dwangakkoorden en voorlopige voorzieningen;
  • de effectiviteit van instrumenten (postblokkade, huisbezoek, verslag en verlenging van de looptijd);
  • zaken met een langere looptijd: aantal, einduitkomst, opbrengsten, kenmerken van de zaken;
  • het vinden en behouden van betaald werk door schuldenaren tijdens het Wsnp-traject;
  • de instroom in en einduitkomst van de schuldsanering naar etniciteit van de schuldenaren.

Monitor Wsnp. Vierde meting
Door: dr. ir. Marijke von Bergh, dr. ir. Rudolf Timmermans, dr. mr. Reinout Vriesendorp, mr. Willem Keukens
1 augustus 2008, 92 pagina's

Deze publicatie kost € 15,00.

U kunt deze publicatie bestellen bij het Iva.
Hiervoor kunt u bellen met (013) 466 84 80 of faxen naar (013) 466 84 77