Milieurekeningen 2005

Milieurekeningen 2005

Economie en milieu zijn nauw met elkaar verbonden. Enerzijds heeft de economie als input grondstoffen nodig die afkomstig zijn uit het milieu, anderzijds dragen economische activiteiten bij aan allerlei soorten milieuvervuiling. De publicatie Milieurekeningen 2005 van het Centraal Bureau voor de Statistiek beschrijft de relatie tussen milieu en economie in Nederland. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod: luchtvervuiling, watervervuiling, afval, energie, milieubelastingen en de Nederlandse milieusector.

Van deze publicatie is een erratum verschenen.

Kengetal: C-167
ISBN: 978-90-357-2004-6
ISSN: 1873-8419